Make your own free website on Tripod.com

 

 

ASAS PENYELIDIKAN PENDIDIKAN

 Halaman ini menyediakan beberapa nota dan rujukan tentang penyelidikan pendidikan. Klik pada tajuk yang dikehendaki.

 

Definisi dan konsep asas penyelidikan pendidikan


Cadangan Penyelidikan


Panduan pembinaan soalan soal selidik


Kebolehpercayaan dan kesahan instrumen penyelidikan


Since you are here, please drop to my homepage, thanks.