Make your own free website on Tripod.com

Pekerjaan (Profession)

1981 - 1988, Guru di Sekolah Menengah Pulau Nyior, Jitra, Kedah. (Teacher at Pulau Nyior Secondary School, Jitra, Kedah Darul Aman, Malaysia.)

1990 hingga kini, Pensyarah di Jabatan Pengurusan Sumber Pengajaran Pembelajaran, Institut Perguruan Darulaman, Jitra, Kedah Darul Aman. ( Since 1990 - Lecturer at Department of Teaching and Learning Resource Management , Darulaman Teachers Training Institute, Jitra, Kedah Darul Aman, Malaysia.

My first degree is in Botany and my second degree is in Educational Technology

Pengalaman mengajar dalam bidang (Teaching experience in):

e