Make your own free website on Tripod.com

Penerbitan Dan Penghasilan Video

Dalam Pendidikan


  Format program video

Visual yang tidak memerlukan mesej/narration. Jika visual sudah mencukupi untuk menerangkan mesej, naration tidak perlu lagi. Contohnya keadaan semasa kemalangan jalanraya.  Aspek program video yang paling penting ialah skrip/senario/story board.

 Jenis program

‘apple and orange format’ - mix drama dan dokumentari contohnya soaljawab agama, forum dan diskusi.

 Beberapa perkara penting dalam penerbitan video

 Pemilihan muzik

sfx = special effect