Make your own free website on Tripod.com

AUDIO DALAM PENDIDIKAN


 Mengapa perlu audio?

Hearing dan listening adalah dua proses yang berbeza. Hearing adalah proses fisiologi sementara listening adalah proses psikologi. Hearing berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga, menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah, memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse) dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan. Listening pula adalah berlaku secara psikologi, bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi atau bentuk percakapan. Bunyi tersebut akan diterjemahkan dan difahami. Proses pentafsiran denyutan saraf ke bentuk bunyi sehingga difahami ini adalah berasaskan kepada pengalaman pembelajaran seseorang.

 Ciri-ciri media audio

 

Limitasi

 

Format audio

 

Pemilihan bahan audio

 

Pemilihan sesuatu bahan audio untuk digunakan di dalam pengajaran pembelajaran haruslah memenuhi beberapa kriteia tertentu supaya dapat dipastikan bahan tersebut memenuhi keperluan pengajaran pembelajaran. Langkah-langkah berikut boleh digunakan apabila membuat pemilihan sesuatu bahan audio:

 

1. Boleh diperolehi dalam Pusat Sumber Sekolah?

----Jika tidak ada----

2. Semak dalam berbagai direktori bahan audio

 ----Jika ada----

3. Adakah bahan audio tersebut memenuhi ketepatan isi kandungan pelajaran yang akan diajar?

----Jika ya------

4. Adakah bahan audio tersebut mempunyai  kualiti bunyi?

-----Jika ya------

5. Adakah bahan audio tersebut menyediakan penglibatan murid?

-----Jika ya-----

6. Adakah bahan audio tersebut bersesuaian dengan aras minat murid?

-----Jika ya-----

7. Adakah bahan audio tersebut  mempunyai aras perbendaharaan kata yang sesuai untuk murid?

-----Jika ya-----

8. Bagaimana dengan nilai keseluruhan bahan audio tersebut?

-----Jika baik-----

9. Bahan audio tersebut diterima untuk digunakan dalam pengajaran pembelajaran.

 

 

Kemudahan Peralatan Dan Kaedah

Untuk Penyediaan Bahan Audio

 

Jenis mikrofon

 Mikrofon berbeza berdasarkan ciri-ciri directionality. Ciri-ciri ini akan menentukan kepekaan sesuatu mikrofon untuk mengesan bunyi atau pickup pattern. Terdapat dua jenis mikrofon yang digunakan dalam pendidikan berdasarkan ciri-ciri ini.

1. Mikrofon unidirectionality atau cardiod

2. Mikrofon omnidirectional

  

Jenis-jenis mikrofon juga boleh dikelas berdasarkan sensitiviti dan kualiti penerimaan gelombang.

 Kristal (Crystal)

Seramik

Dinamik

Kondenser (electret)

 

 

Penghasilan audio

 Unsur-unsur dalam penerbitan audio

 Paralatan yang perlu ada ialah;

 

Unsur-unsur teknikal dalam penerbitan audio ialah;

 

Muzik dan kesan bunyi

 Bukti dari penyelidikan menunjukkan muzik latar tidak diperlukan untuk komunikasi berkesan dengan bahan audio visual. Tetapi untuk tujuan tertentu ia menolong menghasilkan mood yang diperlukan untuk membina kesinambungan. Muzik sebagai latar untuk tajuk mambantu memulakan narration berikutnya. Bila muzik digunakan semasa narration, ia mestilah perlahan dan tidak mengganggu tumpuan pendengar. Pilih muzik yang sesuai. Muzik semi-klasikal yang mempunyai tempo perlahan lebih sesuai daripada pop atau klasik. Jika bahan yang dihasilkan itu untuk diedarkan atau dijual, perlu kelulusan dari hakcipta muzik. Untuk tujuan pendidikan, kelulusan tersebut tidak perlu diperolehi.

 

Format rancangan audio

 

Format majalah mengandungi berberapa topik, penyambung. Ditujukan kepada satu sasaran atau umum. Satu gaya dengan menggunakan seorang atau dua orang penyampai.

 

Isi kandungan dan teknik persembahan audio

 

Senarai semak

 

Panduan menulis skrip audio

 

Panduan membaca skrip