Make your own free website on Tripod.com

ATRIBUT MEDIA

 

"Media attributes" - these are the capabilities of a medium to show such things as motion, color, symbolic representation, simultaneous picture and soud, and so forth. (Levie & Dickie, 1973)

 Semasa pemilihan media untuk pengajaran pembelajaran dilakukan, atribut media adalah satu perkara penting yang harus diambil perhatian. Setelah atribut media tertentu dinyatakan, media atau sekumpulan media yang paling berkaitan atribut ini boleh dikenal pasti.

 Kaedah pendekatan pemilihan media ini boleh dimulakan dengan persoalan umum berikut:

 1. Bentuk persembahan pengajaran

 2. Kategori pengalaman pembelajaran

 3. Jika pengalaman 'sensory' dipilih, atribut media yang manakah diperlukan atau bersesuaian.

 Berdasarkan kepada persoalan di atas, rajah pemilihan media (media selection diagram) dirujuk untukmendapatkan media yang sesuai digunakan dalam pengajaran. Setiap media mempunyai set atributnya tersendiri. Contohnya, pita video mempunyai kemampuan dalam grafik, animasi, drama dan sebagainya sementara satu video lain hanya mempunyai audio dan visual sahaja. Dengan lain perkataan, apakah atribut media yang diperlukan untuk komunikasi idea yang terlibat dengan sempurna dan adakah bahan tertentu itu mempunyai atribut tersebut.

 Fahaman tentang atribut media

 1. Sign characteristic

2. Realism cue characteristic

3. Sensory channel characteristic (Ciri-ciri saluran deria)

 4. Locus of control characteristic

5. Response acceptance characteristic

 

Kod simbolik yang digunakan dalam pelbagai media berbeza;

Cetakan, tanpa ilustrasi. Contoh, CAI, CD ROM

Filem bisu, tanpa sarikata ataumuzik. Contoh, slaid tanpa nota panduan, filem jalur tanpa nota panduan, fotograf.

Pita audio atau cakera audio tanpa percakapan (muzik/kesan khas sahaja)

Pita audio atau cakera audio dengan percakapan, radio, telefon.

Filem bisu dengan sarikata, slaid dengan buku panduan, filem jalur dengan buku panduan, papan tulis, cetakan dengan ilustrasi.

Filem bisu dengan muzik

TV, filem bersuara, pita video, slaid atau filem jalur bersuara.

 

 **Ikonik - wakil imej

**Digital - tulisan

**Analog - kualiti suara, rentak, tone.